Åbningstider

Læs mere

 NYE ÅBNINGSTIDER PR. 1/1-2016

Pr. 1/1-2016 vil åbningstiden på ejendomskontoret blive udvidet, så der vil være åbnet for både telefonisk samt personlig betjening i tidsrummene:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-12 og kl. 13-15

Torsdag kl. 10-12 og kl. 13-18

Fredag kl. 10-12

 

INFO VEDR. BOLIGSTØTTE.

Til orientering har boligselskabets bestyrelse besluttet, at boligstøtten pr. 1.12.2015 automatisk vil blive overført direkte til boligselskabet fra Udbetaling Danmark, i stedet for til den enkelte beboer. På den måde sikres det, at boligstøtten kun anvendes til betaling af husleje.

Sms service

Læs mere

Vildtbanegård tilbyder nu sms-service til vores beboere. Det er en ny, meget hurtig, måde for os at komme i kontakt med dig på. Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opståede situationer, men også til mere almeneinformationer.

Aktuelt fra Vildtbanegard

Se alle