Åbningstider

Læs mere

INFO VEDR. VARMEREGNSKAB.

De beboere der skal have mere end deres husleje tilbage i varme vil ikke blive opkrævet husleje for juni måned og det overskydende beløb er allerede blevet udbetalt til deres nem-konto. De beboere der ikke har oplyst cpr. nr. vil få det overskydende beløb fratrukket juli huslejen.   

De beboere der skal betale mere i varme vil blive opkrævet i juli måned. Hvis beløbet overstiger 200 kr. vil beløbet blive delt over 3 måneder (juli, august. september).

Dem der har boligsikring til gode vil efterfølgende få beløbet udbetalt via nem-konto eller via check (hvis man ikke har opgivet cpr. nr.) i juni måned.

 

NYE ÅBNINGSTIDER PR. 1/1-2016

Pr. 1/1-2016 vil åbningstiden på ejendomskontoret blive udvidet, så der vil være åbnet for både telefonisk samt personlig betjening i tidsrummene:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-12 og kl. 13-15

Torsdag kl. 10-12 og kl. 13-18

Fredag kl. 10-12

 

INFO VEDR. BOLIGSTØTTE.

Til orientering har boligselskabets bestyrelse besluttet, at boligstøtten pr. 1.12.2015 automatisk vil blive overført direkte til boligselskabet fra Udbetaling Danmark, i stedet for til den enkelte beboer. På den måde sikres det, at boligstøtten kun anvendes til betaling af husleje.

Sms service

Læs mere

Vildtbanegård tilbyder nu sms-service til vores beboere. Det er en ny, meget hurtig, måde for os at komme i kontakt med dig på. Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opståede situationer, men også til mere almeneinformationer.

Aktuelt fra Vildtbanegard

Se alle